Az öröklési joggal kapcsolatban eljárunk valamennyi ügyvédi kompetenciát igénylő ügyben és nyújtunk szolgáltatást bármely résztvevő részére. Az öröklési vagyonjogi vitákban több, mint 20 éves ingatlanszakmai tapasztalatunkra támaszkodva nyújtunk átlag feletti képviseletet.

Végrendelet készítés

Irodánk vállalja a jogszabályoknak megfelelő végrendeletek elkészítését és a nyilvántartásba vételi eljárás teljes körű bonyolítását. A végrendelet készítését minden esetben konzultáció előzi meg, hogy teljes körű kép alakuljon ki a hagyatékról és arról, hogy az örökhagyó a hagyatékát miként kívánja örököseire hagyni, kíván-e hagyományrendeléssel, vagy meghagyással élni. Végrendelet készítésénél a kötelező érvényességi tartalmi elemeken túl kiemelten fontos, hogy az a törvény által előírt alaki érvényességi feltételeknek is megfeleljen, ellenkező esetben érvénytelen lesz.

Ha végrendeletet akar készíteni, akkor keressen bizalommal!
Tartási, életjáradéki és öröklési szerződések

Bár a tartási és az életjáradéki szerződést a Ptk.-nak nem az örökölési jogról szóló hetedik könyve szabályozza, azonban mégis összefügg a örökléssel és az öröklési szerződéssel. A tartási és az életjáradéki szerződés között az alapvető különbség az, hogy a tartási szerződéseben természetbeni tartásra, az életjáradéki szerződésben pedig rendszeresen – jellemzően havonta – fizetendő járadék megfizetésére vállalnak általában egy ingatlanért kötelezettséget.

Az öröklési szerződés a tartási szerződés elemeit hordozza magában azzal a különbséggel, hogy míg a tartási szerződésnél a tulajdonjog a szerződés megkötésekor kerül az eltartó tulajdonába, addig az örökösödési szerződésnél csak az eltartott örökhagyó halálával.

Szerződéseket napi szinten szerkesztünk és véleményezünk nem csak ebben a témakörben, hanem a polgárjog minden területén. Szerződéseinket sosem minta, vagy sablon alapján készítjük, hanem minden esetben konzultációt követően egyedileg az ügy sajátosságaira figyelemmel készítjük el.

Örökléssel kapcsolatos tanácsadás

Nincs tisztában a hatályos öröklési szabályokkal? Tudni szeretni ki mit örököl Ön után? Mi az a kötelesrész? Mi az ági öröklés? Kinek és mikor jár? Hogyan tagadhat ki valakit? Keressen bizalommal, segítünk!

Képviselet öröklési és kötelesrész iránti perben

Amennyiben Önt a hagyatéki eljárás során jogsérelem érte, szeretné a végrendeletet megtámadni, kötelesrész iránti, vagy egyéb örökléssel kapcsolatos pert indítana, akkor keressen bizalommal. Természetesen, ha a per Ön ellen indult meg, akkor is fordulhat hozzánk, képviseletét ilyen esetben is tudjuk vállalni.

Képviselet hagyatéki eljárásban

Úgy érzi kiakarják semmizni? Nincs tisztában a jogaival? Keressen bizalommal! Irodán az örökléssel kapcsolatos tanácsadáson túl vállalja az Ön jogi képviseletét a jegyző és a közjegyző előtt is a hagyatéki eljárás során, hogy a jogai ne sérüljenek!

AMENNYIBEN ÖRÖKLÉSI VAGY EGYÉB JOGI TANÁCSADÁSRA SZORUL, Keressen ELÉRHETŐSÉGEINK EGYIKÉN.
Kérjen időpontot konzultációra

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK:

INGATLANJOG

TÁRSASHÁZJOG

CÉGALAPÍTÁS

MUNKAJOG

KÁRTÉRÍTÉS

VÉGREHAJTÁS

CSALÁDJOG