A családjoggal kapcsolatban eljárunk valamennyi ügyvédi kompetenciát igénylő ügyben és egyaránt nyújtunk szolgáltatást bármely résztvevő részére. A családjogi vagyonjogi vitákban több, mint 20 éves ingatlanszakmai tapasztalatunkra támaszkodva nyújtunk átlag feletti képviseletet.
Házassági vagyonjogi szerződések
Szülői felügyelet, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás
Válás, képviselet bontóperben
Házassági vagyonjogi szerződések
Házassági vagyonjogi szerződések
Szülői felügyelet, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás
Válás, képviselet bontóperben

Szerződéseket napi szinten szerkesztünk és véleményezünk nem csak a házassági vagyonjoggal kapcsolatban, hanem a polgárjog minden területén. Szerződéseinket sosem minta, vagy sablon alapján készítjük, hanem minden esetben konzultációt követően egyedileg az ügy sajátosságaira figyelemmel készítjük el. A házassági szerződések készítését minden esetben konzultáció előzi meg, hogy teljes körű kép alakuljon ki a vagyoni helyzetről és arról, hogy a házasuló felek a vagyon miként kívánják házasságuk idejére és annak megszűnése esetére szabályozni. Irodánk vállalja a házassági szerződés megszerkesztését, ellenjegyzését, nyilvántartásba vételi eljárásának teljes körű bonyolítását.

Szülői felügyeleti kérdések nem csak a válás során merülnek fel. A szülők élettársi kapcsolatának megszűnésekor is rendezni kell a szülői felügyeleti kérdéseket, de akkor az élet később is hozhat olyan helyzetet, ami a gyermek szülői felügyeletét, vagy a kapcsolattartást érinti. Szülői felügyelettel kapcsolatos kérdésekben keressen bizalommal.

Úgy érzi véglegesen és helyrehozhatatlanul megromlott házassága? Fel szeretné bontani! Mi segítünk benne! Szakszerű perképviselet a válóper folyamán! Bízza ránk magát! Gyors és olcsó válást szeretne? Jól előkészített beadványokkal a bontóperi tárgyalások száma csökkenthető. Jogi képviselet mellett jogai érvényesülnek és nem tudják kihasználni a válás során. Ha úgy döntött felbontja házasságát, akkor keressen bizalommal! A bontó per során a további kérdésekben is állunk rendelkezésre, úgymint a közös gyermek szülői felügyelete, a kapcsolattartás, a tartás díjak és az utoljára lakott közös házastársi lakás használati jogának rendezése.

Tartásdíjak

Tartásdíj megállapítás iránti igények érvényesítésével is forduljon hozzánk bizalommal. A tartás díj iránti igényét, vagy az esetleg meglévő tartásdíj módosítás iránti igényét először peren kívüli megegyezéssel próbáljuk rendezni, annak sikertelensége esetén pedig vállaljuk az Ön peres képviseletét.

GYEREKTARTÁS

ROKONTARTÁS

HÁZASTÁRSI TARTÁS

Házassági vagyonközösség megszüntetése

A házassági bontóperhez szorosan kapcsolódik a házassági vagyonközösség megszüntetése is. Ezt a felek közös megállapodással, ennek hiányában a válópertől teljesen független vagyonjogi perben rendezhetik. Irodánk vállalja az Ön peres képviseletét, mely során sokszor kimagasló előnyt jelent a több, mint 20 éves ingatlanszakmai múlt.

Gondnokrendelés

Ha gondnokság alá helyezési pert indítottak Ön ellen, vagy hozzátartozóját szeretné gondnokság alá helyezni, akkor forduljon hozzánk bizalommal. Vállaljuk peres képviseletét az eljárás során.

gondnokrendelésről

Tudta, hogy ÖN előre nyilatkozhat arról, hogy kit szeretne gondnokának és ki az a személy, akit kizár a gondnokok köréből? Érdemes előre gondolkodni. Irodán vállalja a gondnokrendelési nyilatkozat elkészítését és annak nyilvántartásba vételi eljárásának teljes körű bonyolítását.

BÁRMILYEN CSALÁDJOGI VITA ESETÉN KERESSE ÜGYVÉDI IRODÁNKAT!
Kérjen időpontot konzultációra

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK:

INGATLANJOG

TÁRSASHÁZJOG

ÖRÖKLÉSJOG

CÉGALAPÍTÁS

MUNKAJOG

KÁRTÉRÍTÉS

VÉGREHAJTÁS