Ha Ön egy magasan képzett, komoly társasházkezelői múlttal rendelkező társasházjogi ügyvédet keres, akkor jó helyen jár!  Irodavezető ügyvédünk  24 éve rendelkezik társasház és ingatlankezelői végzettséggel, 20 éve rendelkezik a Magyar Mérnöki Kamaránál bejegyzett műszaki ellenőri és műszaki vezetői jogosultsággal magasépítési szakterületen, továbbá 20 éve rendelkezik EUFIM Európai Felsőszintű Ingatlanszakmai Minősítéssel.

Ingatlanszakértői, műszaki vezető és műszaki ellenőri jogosultságát 20 éve gyakorolja is és emellett több, mint 20 éve társasház közös képviselettel, társasházkezeléssel és kivitelezéssel is foglalkozik.  

A társasházakat érintő műszaki ügyeket nem csak jogi oldalról, jogi szemlélettel, hanem a műszaki oldalról, műszaki szemlélettel is vizsgálja.

Közgazdász végzettségének és társasház közös képviselői és kezelési gyakorlatának köszönhetően tisztában van a társasház napi üzemeltetésével, annak gyakorlati problémáival és gyakorlati kérdéseivel, melyeket ebből kifolyólag mindig gyakorlati oldalról is megközelít.

Irodavezető ügyvédünk ingatlanszakmai múltjának köszönhetően kiterjedt szakértői ismeretséggel rendelkezünk, így szakértő szükségessége esetén könnyen és gyorsan tudunk szakértőt bevonni.

Társasházjogi kérdéseit és megállapodásait irodavezető ügyvédünk 25 éves ingatlanszakmai múltja is segíti. Irodavezető ügyvédünk 20 éve rendelkezik a Magyar Mérnöki Kamaránál bejegyzett műszaki ellenőri és műszaki vezetői jogosultsággal magasépítési szakterületen, továbbá 20 éve rendelkezik EUFIM Európai Felsőszintű Ingatlanszakmai Minősítéssel.

Ingatlanszakmai múltjának köszönhetően könnyen átlátja a bonyolult ingatlanjogi helyzeteket is. (például az ingatlan vásárlásához, építéséhez, felújításához egyik fél magasabb összeggel járult hozzá, vagy részben szülő finanszírozott, örökség kerül felhasználásra, stb.).

Irodavezető ügyvédünk ingatlanszakmai múltjának köszönhetően kiterjedt szakértői ismeretséggel rendelkezünk, így szakértő szükségessége esetén könnyen és gyorsan tudunk szakértőt.

Válassza irodánkat, ha Ön olyan ügyvédet keres:

  1. aki határozott, agilis,
  2. aki magabiztosan tárgyal,
  3. aki kiáll az Ön érdekében
  4. aki ismeri az ingatlanokat,,
  5. aki magas etikai normákat tart fenn,
  6. aki műszaki tudással és gyakorlattal is rendelkezik,
  7. akinek szívügye az Ön ügye,
  8. aki érthetően magyarázza el a bonyolult jogi nyelvezetet,
  9. akit Ön könnyen el tud érni, ha menet közben újabb problémája merül fel.

A társasházakkal kapcsolatban eljárunk valamennyi ügyvédi kompetenciát igénylő ügyben és nyújtunk szolgáltatást bármely résztvevő részére. Társasházakkal kapcsolatos jogi szolgáltatásainkat jogi szaktudásunk mellett a társasház közös képviseleti és társasház kezelési területen szerzett több, mint 20 éves szakmai tapasztalatunkra támaszkodva  egyaránt nyújtjuk:

KÖZÖS KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

TULAJDONOSTÁRSAK RÉSZÉRE

INTÉZŐ BIZOTTSÁGOK RÉSZÉRE

SZÁMVIZSGÁLóBIZOTTSÁGOK RÉSZÉRE

Az érdeklődés ingyenes!


Tegye fel kérdését a konzultáció menetével kapcsolatban!


Hívjon minket

Hívjon minket most!

Egyszerűen, gyorsan!

Csak kattintson a kagylóra és máris jó kezekben van!

Társasházakkal kapcsolatos legfőbb szolgáltatásaink
Társasházi alapító okirat készítés, társasház alapítás

Társasházi alapító okirat módosítás

Szervezeti és működési szabályzat készítés, módosítás

Adatkezelési szabályzat készítés

A társasház működésével összefüggő szerződések szerkesztése és véleményezése

Szerződéseket napi szinten szerkesztünk és véleményezünk nem csak a társasházakkal kapcsolatban, hanem a polgárjog minden területén. Szerződéseinket sosem minta, vagy sablon alapján készítjük, hanem minden esetben konzultációt követően egyedileg az ügy sajátosságaira figyelemmel készítjük el. Nagy gyakorlattal készítünk a társasházakat érintő szerződéseket a közös tulajdonú területek hasznosításán át a kivitelezői szerződéseken keresztül akár a bérleti szerződésekig is. Amennyiben Ön a társasházzal készül szerződést kötni úgy vállaljuk a társasháztól kapott szerződések véleményezését is.

Jogi és egyéb a társasházak érintő tanácsadás

A társasházakkal kapcsolatban teljes körű tanácsadást tudunk nyújtani, mely a jogi szolgáltatáson túl kiterjed a társasház üzemeltetésével kapcsolatos tanácsadásra is. Ennek keretén belül segítünk a társasházi törvény értelmezésében és a társasházakkal kapcsolatos jogviták bírói gyakorlatának megismerésében. A felmerült jogi kérdésekre akár írásbeli jogi állásfoglalást is készítünk.

Ezen túl igény esetén javaslatokat teszünk a közös tulajdonú területek hasznosítási lehetőségeire is, hogy ezzel a társasház optimalizálni tudja működését és költségeit.

Teljes körű közös költség hátralék kezelés

Irodán kiemelten foglalkozik kintlévőség kezeléssel és ezen belül a hátralékos közös költség behajtásával. A közös költség érvényesítés a közös képviselő egyik feladata, melyhez nem fizetés esetén jogi segítséget vehet igénybe. Több, mint 20 éves tapasztalatunknak köszönhetően jó hatékonysággal tudunk közös költség hátralékot érvényesíteni, melyet – a költséghatékonyság és a sikeresség érdekében – több lépcsős folyamatban hajtunk végre, az első felszólítástól egészen a sikeres végrehajtásig. Sok esetben mér az ügyvédi felszólítás is eredményes, de szükség esetén fizetési meghagyást bocsátunk ki és ellentmondás esetén a teljes peres képviseletet is vállaljuk. A jogerős és végrehajtható fizetési meghagyás vagy bírósági ítélet alapján a végrehajtási eljárásban is képviseljük a társasházat, mely során aktív magatartásunkkal a végrehajtási időt igyekszünk a minimálisra csökkenteni. 

Jogi képviselet a társasházzal szemben

Amennyiben Önnek a társasházzal szemben vitája van, úgy vállaljuk jogi képviseletét. A jogvitákat igyekszünk peren kívüli megállapodással lezárni, de amennyiben szükséges, úgy természetesen a jogi úton is végig segítjük Önt.

Képviselet közgyűlésen meghatalmazottként

Amennyiben olyan lényeges napirendi pontban fog a közgyűlés dönteni, mely Önre jelentős hatással van és nem tud részt venni vagy jogi képviselettel szeretne a közgyűlésen részt venni, úgy vállaljuk jogi képviseletét a közgyűlésen. A közgyűlésen így jogait érvényesíteni tudja és ügyelünk arra is, a hogy a meghozott határozat is megfelelően kerüljön jegyzőkönyvezésre, hogy az utóbb végrehajtható legyen.

A társasház jogi képviselete harmadik féllel szemben

Amennyiben a társasháznak akad jogvitája bármely harmadik féllel, úgy a társasház képviseletét is vállaljuk. Fontos tudnia, hogy a közös képviselőnek nem feladata a perképviselet, a közös képviselő feladatait a társasház törvény taxatíve határozza meg. Kimagasló felkészültséggel és gyakorlattal vállaljuk társasháza jogi képviseletét.

Részvétel közgyűlésen tanácsadóként

Irodánk vállalja, hogyha a társasházat érintő jelentős jogi kérdésben fog a közgyűlés napirendi pontot tárgyalni, akkor azon a külső tanácsadóként részt vesz. Így a közgyűlés alkalmával a tulajdonostársak jogi kérdései szakszerűen megválaszolásra kerülnek és az ügylettel kapcsolatos kétségeket el lehet oszlatni.

Közgyűlés levezetés és/vagy jegyzőkönyvvezetés

Irodánk vállalja a társasházi közgyűlés levezetését és/vagy jegyzőkönyvvezetését, hogy az a társasházi törtvénynek mindenben megfeleljen.

Képviselet közgyűlési határozat érvénytelenségének megállapítása iránti perben

Amennyiben a társasház akár az Ön jelenlétével történt közgyűlésen, akár az Ön távollétében tartott közgyűlésen olyan határozatot hoz, amely az Ön érdekeivel ellentétes, akkor a közgyűlés megtartásától számított 60 napig Önnek joga van azt megtámadni. Bírósági keresetben Ön kérheti a közgyűlési határozat érvénytelenségének megállapítását. Irodánk vállalja az ehhez szükséges kereset elkészítését és az Ön peres képviseletét. Természetesen, mint minden peres eljárás megindítását megelőzően konzultáció keretében megvizsgáljuk, hogy milyen esélye van a per kimenetelének, hogy ÖN annak függvényében tudja eldönteni, hogy a pert el kívánja-e indítani. Azért tartjuk nagyon fontosnak a per megindítása előtti konzultációt, mert a pervesztesség esetén a másik fél kérheti a per költségeinek megtérítését. Természetesen a társasház képviseletét is vállaljuk abban az esetben, ha ellene indítottak közgyűlési határozat érvénytelenségének megállapítása iránti pert.

Egyéb peres képviselet

Figyelemmel arra, hogy irodánk polgári jogra szakosodott, így a polgári jog területén széles körben vállal peres képviseletet. Ebből adódóan a társasházi ügyekben, akár a társasháznak, akár annak ellenérdekű felének képviseletét nem csak a közgyűlési határozat érvénytelenségének megállapítása iránti perekben, ha nem szinte bármilyen perben vállalja. Ezen túl igény esetén javaslatokat teszünk a közös tulajdonú területek hasznosítási lehetőségeire is, hogy ezzel a társasház optimalizálni tudja működését és költségeit.

Közös képviselő előtti eljárás

Ha Önnek jogi kompetenciával bíró ügyben kell a közös képviselőnél eljárnia és Ön ezt egy felkészült jogi képviselővel szeretné megtenni, úgy forduljon hozzánk és mi eljárunk az Ön nevében.

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK:

INGATLANJOG

CSALÁDJOG

ÖRÖKLÉSJOG

CÉGALAPÍTÁS

SZERZŐDÉSEK

ADATVÉDELEM

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett Dr. V. Gaál Ügyvédi Iroda üzemelteti, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amely az ügyféljogokkal kapcsolatos tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók meg. A honlapon található információk tájékoztató jellegűek, azok nem minősülnek tanácsnak.

Copyright © 2023 | Minden jog fenntartva.